Városi Kollégium
 
 
             Hírek,felhívások,közlemények,meghívók,fotók 2014/2015-ös tanév
relIndexasc
           
 
Kedves Látogató! A mosonmagyaróvári Városi Kollégium, 2013-tól Gulyás Lajos Kollégium, a 2017/2018-as tanévben ünnepelné megalapításának 10. évfordulóját. E jubileum alkalmából Simon Zsuzsanna volt igazgató, honlapszerkesztő megnyitja az intézmény korábbi weboldalát, hogy minden érdeklődő, érdekelt, érintett ismerős, barát, kolléga, volt kollégista, stb ... nosztalgiázhasson a korábbi évek bejegyzéseiből, fotógalériáiból, stb ...
Mindenkinek szép emlékezést, jó szórakozást kívánok! Simon Zsuzsanna
Mosonmagyaróvár, 2018. június 9.
Gulyás Lajos Kollégium
Gulyás Lajos
 1918-1957
református lelkész
 '56-os mártír
                                                                  2013. április 12.
                                           Győr-Moson-Sopron  megye  első díjazottja
 
2013. április 12-én, Budapesten a Kollégiumi Szövetség, Kardos László emlékérem és díszoklevél kitüntetést adományozott Simon Zsuzsanna, a Városi Kollégium igazgatója részére, a kollégiumi nevelésben és oktatásban kifejtett eredményes munkájának elismeréseként.
Kardos László (1918-1980), a népi kollégiumi mozgalom megalkotója, a kollégiumi pedagógia nagy hatású képviselője volt. A róla elnevezett, 1999-ben létrehozott szakmai díjat  a  Kardos-kuratórium,  évente három személynek adományozza.
Idén tizenegy felterjesztés érkezett az ország minden területéről.
A mosonmagyaróvári  igazgató mellett Csetényi Sándor  pécsi  és Jusztin László szolnoki  kollégium  igazgató volt a díjazott.
 
weboldalról tölthetők le.
 
 
 
 
 
 
 
                            
Ide bármit írhat]
Kardos László díjasok 2013
                                     Hírek,felhívások,közlemények,meghívók 2012/2013-as tanév
relIndexasc
 Tájékoztató a 2012/2013-as tanévről
(A kollégiumi jelentkezésekre vonatkozó tájékoztató levelek elküldése elektronikus úton történik.)
relIndexasc
   Kiss Andrea iparművész,kollégiumi nevelő tanár Respublica Ovariensis című kiállítása a
   Huszár Gál Városi Könyvtárban  
relIndexasc
       
Április 16. Holokauszt emléknap
Emlékezzünk mi is az áldozatokra!
 
 Emlékek a mosoni zsidóságról  
      
.
         
Költészet Napi programunk:
Wass Albert Est, Flesch Károly Művelődési Központ 2012.04.11.szerda,18.00 óra
A jelentkezőkkel  17.00 órakor indulunk a kollégium elől.
Szerelmem,Erdély
                                         Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!
relIndexasc
  
Kedves Látogatóink!
 
A Magyar Telekom Digitális Híd Programja 2011-ben is
meghirdette honlapkészítő versenyét.  
Honlapunkra  a   www.egalnet.hu   weboldal Résztvevők menüpontján keresztül, az Iskolák, szakkörök névsorában a 10. sorszámú Mosonmagyaróvári Városi Kollégium név mellett
lehetett szavazni. A szavazás 2011.november 20-ig tartott.
Köszönjük minden  Kedves Olvasónknak,hogy szavazatával  
támogotta  weboldalunkat!
 
 
 
 
 
Ide bármit írhat]
      
 
 
Figyelem!   2011.október 6-án, csütörtökön 18.00  órakor a kollégium előterében megemlékezést tartunk az Aradi Vértanúk emlékére.                                                   
 
 
 
 
2011/2012
    Meghívó az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjainak emléknapjára
relIndexasc
.
Trianon emlékezete Mosonmagyaróváron
1921-2011
 
Az 1920-ban Magyarországra kényszerített békediktátum legabszurdabb intézkedése az volt, amely az I. Világháborúban szintén vesztes és Magyarországgal szövetséges Ausztriának Magyarország nyugati határterületéből juttatott egy széles sávot, amelynek egy részét 1921-ben Burgenland néven hivatalosan is Ausztriához csatoltak. Az 1921.augusztus 21-ére kitűzött átadás előtt azonban a Selmecbányáról elüldözött magyar erdészeti főiskolások, alföldi parasztgazdák ,leszerelt tisztek és katonák, Prónay Pál vezetésével a fegyveres ellenállás megszervezése mellett döntöttek. A kitartó Nyugat-Magyarországi felkelés eredményeképpen 1921.október 4-én Felsőőrön kikiáltották a független Lajtabánságot. Ezt követően az osztrákok tárgyalóasztalhoz kényszerültek és a vitatott területekről népszavazást rendeltek el. Ennek köszönhető, hogy Sopron és nyolc környékbeli község Magyarország része maradhatott.
Mosonmagyaróvár első Trianoni emléke is a Nyugat-Magyarországi  felkeléshez kapcsolódik. A  régi magyaróvári temetőben található az a díszsírhely, melybe a város 1921 őszén helyezte örök nyugalomra az alföldi származású Ehn Istvánt és Makó Istvánt, mint a Nyugat-Magyarországi felkelés hősi halottait. A síremlék gondozását jelenleg kollégista diákok végzik. Várhatóan azonban majd a helyileg védendő sírok közé fog tartozni, biztosítva felújítását és megőrzését.
Trianon súlyosan érintette a történelmi Moson vármegyét is, melytől 1921-ben huszonnyolc községet szakítottak el; 1924-re, pedig megszűnt önálló vármegye lenni, Magyaróvár pedig megyeszékhelyből járási székhellyé degradálódott le. Magyaróvár város vezetése a rájuk való emlékezés céljából 1928. június 13-án az addigi Levéli utat ,Királyhidai útra nevezte el, továbbá még hét utcát  nevesített az elcsatolt helységekről. Szerencsére ezek az utca nevek kiállták a történelem viharait és mind a mai napig léteznek. Ezek a Zurányi, Nezsideri, Boldogasszonyi, Féltoronyi, Kismartoni,Tarcsai és Tétényi utcák.
Még az 1919-es  Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligájából alakult meg a ’20-as években az a Magyar Revíziós Liga, mely mintegy másfélmillió fizető tagot számlált. Természetesen a csonka Moson vármegyében, de külön városunkban is működött helyi szervezete, mely híven szervezte a mosoni, a magyaróvári és a  községekbeli revíziós ünnepségeket. 1931. telén Láng Rezső gimnáziumi tanár javasolta, hogy Magyaróváron is állíttassék  egy tiltakozó emlékmű. A felvetést Szepesi Bódog, piarista igazgató tanár, a Szepesi Szövetség helyi szervének elnöke, a Revíziós Liga helyi alelnöke vette pártfogásába. A teljes egészében közadakozásból létrehozott Trianoni Hármashalom, Ereklyés Országzászló ünnepélyes felavatására 1932.október 16-án került sor.
A monumentális emlékművet a régi bécsi országút mentén, az evangélikus templom mögött állították fel. Ez az impozáns alkotás,melynek méretét jól érzékelteti, hogy a zászlórúdja is kilenc méter magas volt, akkor még a város területén épülhetett meg. Örökmécsesét bekapcsolták a város villamos hálózatába is. A teljes zászlófundációt a később tragikus sorsú Dr. Sattler János polgármester vette át gondozásra és megőrzésre. A magyar feltámadást hirdető emlékműnél hosszú évekig lobogtak félárbocon az országzászlók és zajlottak a város nagyszabású hazafias ünnepélyei, de még iskolai évnyitók is. Az 1939 és 1941 között lezajló revíziós sikerek ünnepségein a város teljes vezetése mellett, jelen voltak az oktatási intézmények, hivatalok, gyárak, és a teljes lakosság.
A II. Világháborút lezáró párizsi békekonferencián Magyarország sorsa ismét megpecsételődött. Az 1947. február 10-én aláírt szerződés úgy döntött, hogy Magyarország határait a trianoni vonalra állítják vissza, súlyosbítva egyedüliként még három – magyaróvári járásbeli - község, Oroszvár, Dunacsúny és Horvátjárfalu elcsatolásával Csehszlovákiához.
1949-ben a magyaróvári Trianoni Hármashalmot egy éjszaka alatt rombolták le. Utána ötvennégy évig nem lehetett, nem volt hol emlékezni Trianonra.
2003-ban azonban Mosonmagyaróvár áldozatkész, hazaszerető  polgárai - szintén közadakozás útján - a trianoni békediktátum 83. évfordulójára, emlékkeresztet avattak. De nem a régi emlékmű helyén, mert oda először egy József Attila fejszobrot, majd 1979-ben, Magyaróvár várossá nyilvánításának 625. évfordulójára emlékművet állított az akkori városi tanács. A szervezők a város vezetőinek hozzájárulását kérték az emlékmű közterületen való felállításához. Ezt azonban az önkormányzat vezetése nem engedélyezte. Ezért a keresztet magánterületen, az evangélikus templom kertjében, Kiss Miklós esperes és az evangélikus gyülekezet támogatásával állították fel. Azóta minden évben a Magyar utca végén található kettős keresztnél róhatják le kegyeletüket a Trianont gyászolók. A méltóságteljes megemlékezéseket kezdettől fogva Paukovits László és segítői szervezik.
2009-ben, a megújult képviselőtestület, megkövetve az elődöket, határozatot hozott új utcák elnevezéséről, adózva ezzel az elcsatolt Oroszvár,  Járfalu  és Dunacsúny községek előtt.
2010-ben a Trianoni békediktátum aláírásának 90. évfordulója tiszteletére és az első Nemzeti Összetartozás Napjára a Városi Kollégium nagyszabású kiállítást, és rendhagyó megemlékezést szervezett.
2011-ben szintén az intézmény keretein belül, Kopetti Tamás helyi képviselő kezdeményezésében került sor a Várpalotai Trianon Múzeum  vándorkiállításának bemutatójára, melyet a város ifjúsága és lakossága nagy számban tekintett meg. A tavaly elfogadott Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, június 4-én, megyei szinten a  Fertőszéplaki  Tájházakban is tartottak megemlékezést.A közoktatási államtitkárság és a megyei önkormányzat támogatásával  szervezett napon Csorna, Győr,Kapuvár, Mosonmagyaróvár,Pannonhalma-Tét és Sopron városok vettek részt. A programok között voltak szavalatok,előadások,néptánc és népdal bemutatók,kiállítások, színdarab jelenetek.
Mosonmagyaróvárról mintegy harminc fős delegáció képviselte a várost. Részt vettek  Halleros,  Hunyadis,  Mórás, Bolyais, Kossuthos és  Feketés tanulók, tanárok,szülők.
A délelőtt tíz órakor  kezdődő  rendezvényen  városunk  megemlékező összeállításában szerepelt  Nády  Mária, megyei kultúra díjas költő, saját versével,Varga Bálint, történelem szakos bölcsész, Lesz még kikelet Szepesség felett  című előadásával,Simon Zsuzsanna,a Városi Kollégium igazgatója,Trianon emlékezete Mosonmagyaróváron című előadásával és Németh Alajos,helytörténeti kutató,Trianonhoz kapcsolódó magángyűjteményének kiállításával. Ugyanezen a napon emlékezett Mosonmagyaróváron a Magyarok Szövetségének  helyi szervezete, másnap pedig  a hagyományos  városi  megemlékezésre került sor. A megemlékező beszédet Duray Miklós felvidéki politikus,közíró,nemzetpolitikai szakértő tartotta.
 
 
 
Városi Trianon Megemlékezés 2011.06.05. 16.30
Mosonmagyaróvár,Magyar utca